Bergen cabin rehabilitation. / Bergen hytte rehabilitering. / Rehabilitación de Cabaña en Bergen.Bergen cabin rehabilitation.

The project is based in a traditional cabin restoration in Bergen. Being a protected natural environment, they are only permitted rehabilitations works with the same unmodified exterior image. Distribution interior modifications and interior design.


Bergen hytte rehabilitering.

Prosjektet er en gjenopprettelse av en tradisjonell hytte i Bergen, med et beskyttet miljø. Å være en beskyttet naturmiljø er kun tillatt rehabiliteringsarbeid av samme umodifiserte bildet. modifikasjon av layout og dekorasjon av de indre områder av samme er også gjort.Rehabilitación de Cabaña en Bergen.


El proyecto consiste en una rehabilitación de una cabaña tradicional en Bergen, dentro de un entorno protegido. Al ser un entorno natural protegido los trabajos permitidos son únicamente la rehabilitación de la misma sin modificar imagen. También se realiza modificación de distribución y decoración de los espacios interiores de la misma.

Popular Posts