Celebration building in Hordaland. Norway. / Feiring bygning i Hordaland. Norge.The building is intended for  celebrations, festivities and events of various types. As complementary uses are developed offices, coffee shop ..etc.


http://www.duranblazquez.com/IndexEN.html


Bygningen er beregnet for klasserom feiringer, fester og arrangementer av ulike typer og måltider. Som komplementære bruksområder utvikle kontoret, kafeteria ..etc.


Popular Posts